ul. Słodowska 4A/1, 87-800 Włocławek, tel. 54-2327876,
pn-pt. 9:00-15:30


Serdecznie witamy na stronach internetowych Kancelarii radcy prawnego Wojciecha Borkowskiego. Dziękując za wizytę zapraszamy do zapoznania się z internetową witryną naszej Kancelarii.

W celu uzyskania podstawowych informacji o Kancelarii, usługach, w których się specjalizujemy,  klientach korzystających z naszych usług, orientacyjnej wysokości wynagrodzenia oraz godzinach pracy i sposobami kontaktowania się z nami, prosimy skorzystać z odnośników znajdujących się po lewej stronie.  Informacje te uzupełniają teksty niektórych aktów prawnych regulujących pracę radcy prawnego i wysokość opłat sądowych.

Wstęp

Współcześnie zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby indywidualne mają coraz większe trudności ze sprawnym poruszaniem się w gęstwinie szybko zmieniających się przepisów. Uchybienie rygorystycznym wymogom formalnym przewidzianym dla pism kierowanych do sądu lub organów administracji powoduje ich odrzucenie, niezależnie od słuszności uzasadniających je racji. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc profesjonalisty, który będzie odpowiednio reprezentował i bronił interesu swojego Klienta.

Podkreślić należy, że w dobrze pojętym interesie Klienta leży przekazanie prowadzenia sprawy Kancelarii w jak najwcześniejszym jej stadium, co umożliwi skorzystanie ze wszystkich dostępnych środków prawnych, zanim upłyną odpowiednie terminy.

Posiadane przez nas kwalifikacje potwierdzają wpisy na listę radców prawnych, wieloletnia praktyka zawodowa, uznanie wśród dotychczasowych klientów i zdobyta pozycja na lokalnym rynku usług prawniczych.

Poufność

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059 ze zm.) radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie. Ustawodawca zagwarantował również, że radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Jest to o tyle istotne, że dopiero pełna i wszechstronna informacja na temat wszystkich okoliczności konkretnej sprawy umożliwia podjęcie najtrafniejszej decyzji o wyborze skutecznej strategii postępowania w danym przypadku. Obowiązujące prawo gwarantuje, że informacje przekazane radcy prawnemu pozostaną poufne.

Misja

Przyjętą przez Kancelarię misją jest "ochrona interesów Klientów poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w każdej sytuacji ".